Вижте нашите стаи

Настаняване

Зона Карина

Тройна стая

Максимално настаняване3 души

Размерот 29 до 35м2

Цена отлева на човек

Зона Карел

Четворна стая

Максимално настаняване4 души

Размерот 29 до 35м2

Цена отлева на човек

Зона Бриз

четворна стая

Максимално настаняване4 души

Размерот 29 до 35м2

Цена отлева на човек

Зона Къщички

Къщички

Максимално настаняване4 души

Размерот 29 до 35м2

Цена отлева на човек

запознайте се скомплекс Мистрал

простор